Onze partners

De Stichting wil zoveel mogelijk atleten met ambitie ondersteunen. Ondersteunen op individuele wijze en op het hoogste niveau om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en de hoogst haalbare sportieve doelen te realiseren. Een ambitie die niet alleen wij hebben maar die ook door onze partners wordt gedeeld. Zij helpen hen onze doelstellingen te realiseren en samen op te trekken!

 

Fonds Gehandicaptensport

Johan Cruyff Foundation

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. Juíst kinderen voor wie deze beweging wellicht niet vanzelfsprekend is. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt ze fitter, het leert ze met elkaar om te gaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. We doen dit met projecten zoals Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het is namelijk overal ter wereld noodzakelijk om kinderen gezond te houden en om ze samen te laten leven in deze vaak complexe maatschappij.
 

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting.
Fonds Gehandicaptensport heeft een uniek domein. Wij  zijn namelijk het enige Fonds dat zich uitsluitend richt op sport (zowel de breedte-, als de topsport) en er is voor alle sporters met een handicap (lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijk).

 

Dowilvo

NMT Shipping

The NMT Group specializes in the worldwide shipment of cars, trucks, trailers and all other self-propelled or rolling cargo.

Operating in the worlds most important trade lanes, NMT moves cargo worldwide on modern and technically advanced deep-sea and short-sea RoRo vessels. With the large fleet of flexible vessels used, NMT is able to transport all types of vehicles, and also oversized static pieces worldwide.

Sponsorship is a part of our total market communication, working in tandem with NMT’s other marketing activities. NMT gives local talent a push in the back to develop the talent and skills further.

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomst-dromen waar te maken. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Onze stichting heeft als doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jeugd en/of jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jongeren met een beperking en bij voorkeur van die jeugd en/of jongeren die afkomstig zijn vanuit Doopsgezinde gemeenten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Geisha Fashion was founded in 2001 by Mark Jessurun, who had a background in fashion production as well as in retail, having had his own clothing stores in The Netherlands. Combining these qualities turned out to be an interesting combination. One of the problems Jessurun endured as a retailer, proved to be the bad fit of many jeans. His customers were looking for a pair of jeans that suited them and made them look and feel better. Jeans they could fall in love with and buy over and over again, without having to try piles of denim every time they wanted a new pair.Jessurun's ultimate challenge was to create the perfect fit and a fresh new brand to go with it.

APPM werkt met zo`n 80 managers en adviseurs aan een Mooier Nederland. Met passie, moed en visie werken de medewerkers van APPM aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied. Aan betere bereikbaarheid, infrastructurele en mobiliteitsprojecten, en een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.